หมายเหตุ:

ร้านปันกัน pop up store   เปิดดำเนินการในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

ปันกัน pop up store 1

  • ซีคอน บางแค เดือนพฤศจิกายน 2559

 

ปันกัน pop up store 2

  • เซ็นทรัล พลาซา แจ้งวัฒนะ เดือนมีนาคม 2560