ร้านปันกัน ที่ที่คนมีน้ำใจ มาแบ่งปันน้ำใจกัน คนมีน้ำใจส่งต่อบริจาค แบ่งปันสิ่งของมีค่า เพื่อเป็นสินค้าในร้านปันกัน
ให้คนมีน้ำใจมาช่วยกันอุดหนุนสินค้าแบ่งปัน นำเงินที่ได้ทั้งหมดมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กขาดโอกาส ใน มูลนิธิยุวพัฒน์ มีหลายช่องทางเพื่อความสะดวกในการร่วมปันได้ง่ายๆ

สาขาปันกันไปอย่างไร คลิกเลย  แผนที่สาขาปันกัน