หากตอนนี้….คุณกำลังมองหางานที่ทำเพื่อสังคมอยู่นั้น ร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ เปิดรับสมัครพนักงานประจำสาขาต่างๆ

  • สาขาเทสโก้ โลตัส พระราม 1

คุณสมบัติ

  • อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • วุติการศึกษา ม.3 – ปริญญาตรี หรือ ปวช, ปวส
  • มีมนุษย์สมพันธ์ดี ขยัน อดทน
  • มีความรับผิดชอบ ทำงานเป็นทีม
  • สะดวกทำงานวันหยุด และมีจิตสาธารณะและอยากทำงานเพื่อสังคม

ค่าตอบแทน : เงินเดือนและสวัสดิการที่มั่นคง

ส่งรูปถ่ายพร้อมประวัติส่วนตัว มาที่ E-mail : pamita.b@ybf.premier.co.th โทร : 02-301-1101, 062-695-5396