คุณณัฐธีรา บุญศรี

กรรมการผู้จักการ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด (บริจาคสิ่งของ)

โอ๊ตคิดว่าทุกคนมีส่วนร่วมทำให้สังคมเราน่าอยู่ขึ้นได้ค่ะ โดยเริ่มต้นจากตัวเอง ง่ายๆแค่รู้จักแบ่งปันกัน