คุณเบญจวรรณ สุดแสวง, คุณอัศวิน ใจใหญ่

อาสาปันกัน งานถนนปันกันครั้งที่ 6

การแบ่งปันเริ่มจากตัวเรา จากจุดเล็กๆเป็นผู้ให้และรู้จักเสียสละ