สาขาร้านปันกัน

ผู้ปันสามารถนำสิ่งของสภาพดีไปบริจาคได้ที่ร้านปันกันทุกสาขา ปัจจุบันร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ เปิดให้บริการ 15 สาขา


ส่งพัสดุไปรษณีย์หรือนำมาบริจาคด้วยตัวเองที่ คลังสินค้าแบ่งปัน

ผู้ปันสามารถนำสิ่งของมาบริจาคได้ที่คลังสินค้าแบ่งปันหรือ ส่งพัสดุไปรษณีย์มาตามที่อยู่นี้

โครงการร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ เลขที่ 7 ซอยอ่อนนุช 90 เขตประเวศแขวงประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร 02 118 3968-9


บริการรถปันกัน

หากผู้ปันมีความประสงค์ที่จะให้รถปันกันอำนวยความสะดวกไปรับสิ่งของที่บ้าน ต้องแจ้งรายละเอียด ดังนี้

  • ปริมาณสิ่งของร่วมปันต้องมีจำนวนประมาณ 5 ถุงดำ (ขนาดใหญ่) ขึ้นไป
  • แจ้งข้อมูลเบื้องต้น ดังต่อไปนี้
    • ชื่อ เบอร์ติดต่อ ที่อยู่ ของผู้ปัน
    • รูปถ่ายสิ่งของที่ต้องการปัน
    • หากเป็นสิ่งของชิ้นใหญ่ ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับของนั้นๆ อาทิ ขนาด ประเภทวัสดุ หากมีชิ้นส่วนต้องถอดประกอบกรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อทางปันกันจะเตรียมรถที่ใช้ขนย้ายและเครื่องมือในการถอดประกอบชิ้นส่วนต่างๆ
  • ติดต่อนัดหมายได้ที่ โทร. 02 301 1096 (เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 9.00-17.00 น.) และ 081 903 6639 หรือ line  @pankansociety

ผู้ปันสามารถติดต่อบริการรถปันกันเพื่อไปรับสิ่งของจำนวนมากหรือสิ่งของชิ้นใหญ่ได้เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

หมายเหตุ: การบริการรถรับสิ่งของจะจัดคิวตามลำดับการติดต่อหรือตามการวางแผนเส้นทางโดยฝ่ายโลจิสติกส์ ซึ่งในบางกรณีอาจจะทำให้การไปรับสิ่งของไม่สามารถทำได้ทันที


จุดตั้งกล่องรับปัน

ปันกันได้รับความอนุเคราะห์จากองค์กร อาคารสำนักงาน สถานศึกษา ห้างร้าน คอนโดมิเนียม หมู่บ้าน ฯลฯ ในการจัดวางกล่องรับปันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการบริจาคแบ่งปันสิ่งของและเป็นการขยายสังคมแห่งการแบ่งปันที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยผู้ปันสามารถนำสิ่งของมาแบ่งปันได้ตามพื้นที่ ต่างๆ ตามรายละเอียดดังนี้

หน่วยงานใดสนใจอยากอนุเคราะห์พื้นที่วางกล่องรับปัน สามารถติดต่อเพื่อขอตั้งวางกล่องรับปันหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมปันกัน โทร. 02-301-1029, 02-301-1021