ช่องทางการปัน

สาขาปันกัน ผู้ปันสามารถนำสิ่งของสภาพดีไปบริจาคได้ที่ร้านปันกันทุกสาขา ปัจจุบันร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ เปิดให้บริการ 15 สาขา บริการรถปันกัน หากผู้ปันมีความประสงค์ที่จะให้รถปันกันอำนวยความสะดวกไปรับสิ่งของที่บ้าน ต้องแจ้งรายละเอียด ดังนี้ ปริมาณสิ่งของร่วมปันต้องมีจำนวนประมาณ 5 ถุงดำ (ขนาดใหญ่) ขึ้นไป แจ้งข้อมูลเบื้องต้น ดังต่อไปนี้ ชื่อ เบอร์ติดต่อ ที่อยู่ ของผู้ปัน รูปถ่ายสิ่งของที่ต้องการปัน หากเป็นสิ่งของชิ้นใหญ่ ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับของนั้นๆ อาทิ ขนาด ประเภทวัสดุ หากมีชิ้นส่วนต้องถอดประกอบกรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อทางปันกันจะเตรียมรถที่ใช้ขนย้ายและเครื่องมือในการถอดประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ติดต่อนัดหมายได้ที่ โทร. 02 301 1096 (เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 9.00-17.00 น.) และ 081 903 6639 หรือ line  @pankansociety ผู้ปันสามารถติดต่อบริการรถปันกันเพื่อไปรับสิ่งของจำนวนมากหรือสิ่งของชิ้นใหญ่ได้เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หมายเหตุ: การบริการรถรับสิ่งของจะจัดคิวตามลำดับการติดต่อหรือตามการวางแผนเส้นทางโดยฝ่ายโลจิสติกส์ ซึ่งในบางกรณีอาจจะทำให้การไปรับสิ่งของไม่สามารถทำได้ทันที จุดตั้งกล่องรับปัน … อ่านเพิ่มเติม ช่องทางการปัน