นำของไปบริจาคได้ที่ไหนบ้าง ?

นักปันสามารถนำสิ่งของไปบริจาคได้ที่ร้านปันกันทุกสาขา หรือ ช่องทางอื่นๆ

อ่านเพิ่มเติม ช่องทางการปัน