ร้านปันกัน สาขาที่ 5 เทสโก้ โลตัส พระราม 1

ร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ ขยายเครือข่ายสังคมแห่งการแบ่งปันเป็นสาขาที่ 5 สาขาเทสโก้ โลตัส พระราม 1 เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในสังคม สามารถนำสิ่งของมาร่วมแบ่งปันและช้อปสินค้าอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ ที่ขาดโอกาส ใน มูลนิธิยุวพัฒน์

พบกันวันที่ 1 สิงหาคมนี้ ชั้น 2 ใกล้กับทางออกลานจอดรถ เปิดบริการทุกวัน ต้้งแต่เวลา 10.00-21.00 น.

poster