6 เหตุผล ทำไมการซื้อของมือสอง จึงเป็นประโยชน์กับสิ่งแวดล้อม

เมื่อพูดถึงการใช้ชีวิตที่ยั่งยืนมากขึ้น การซื้อเสื้อผ้ามือสองอาจดูแปลกใหม่สำหรับบางคน หลายคนกลัวว่าจะขาดความหลากหลายหรือต้องหาของที่มีสภาพดี คนส่วนใหญ่ในตอนแรกหันไปซื้อเสื้อผ้ามือสองเพื่อประหยัดเงินเท่านั้น

แต่สิ่งนี้ยังห่างไกลจากความจริง หลายคนค้นพบเสื้อผ้าชิ้นที่ ‘ไม่เหมือนใคร’ หรือบางครั้งอาจจะเจอเสื้อยืดสีขาวธรรมดาๆ ทรงดีที่สามารถใส่ได้หลายโอกาส เสื้อผ้าในร้านมือสองมีหลากหลายรูปแบบทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้หญิง ผู้ชาย บางชิ้นยังไม่ผ่านการใช้งานมีป้ายราคาติดอยู่ด้วยซ้ำนำมาจำหน่ายในราคาถูกเอาใจสาวกนักช้อปที่ชื่นชอบร้านมือสองและยังเป็นประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร?

1. ประหยัดน้ำ

ในการผลิตเสื้อผ้า 1 ตัว ใช้น้ำปริมาณ 2,700 ลิตร ซึ่งเป็นตัวเลขสูงมาก เมื่อเทียบกับคนทั่วไปที่ดื่มน้ำปริมาณเท่ากันระยะเวลา 2 ปี ในขณะที่การซื้อผ้าฝ้ายออร์แกนิกเป็นผ้าที่ยั่งยืนกว่าในอุตสาหกรรมแฟชั่นสมัยใหม่เนื่องจากสามารถหมักได้ 100% เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน (ตราบเท่าที่ไม่มีสีย้อม) เป็นผ้าที่ใช้น้ำปริมาณมากและก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศในกระบวนการกลายเป็นเสื้อยืด ดังนั้นการเลือกซื้อเสื้อผ้าที่ร้านขายของมือสองจะช่วยลดปริมาณน้ำที่จะใช้ในกระบวนการทำเสื้อฝ้ายตัวใหม่ได้อีกมาก

Photo by YUCAR FotoGrafik on Unsplash

2. ช่วยลดมลพิษทางน้ำ

ในขณะที่การซื้อของมือสองจะช่วยประหยัดน้ำ แต่อุตสาหกรรมแฟชั่นก็มีมลพิษทางน้ำเช่นกัน 20% ของมลพิษทางน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมเกิดจากการผลิตเสื้อผ้า นอกจากนี้โลกใช้น้ำ 1.3 ล้านล้านแกลลอนต่อปีในการย้อมผ้าเพียงอย่างเดียว

Photo by Riley on Unsplash

3. ลดมลพิษทางอากาศ

เมื่อคุณไม่ซื้อเสื้อผ้าจากแบรนด์ฟาสต์แฟชั่นคุณจะช่วยลดความจำเป็นที่ บริษัท เหล่านี้จะมีส่วนในการสร้างมลพิษในอากาศอันเป็นผลมาจากกระบวนการจัดจำหน่ายและการผลิตอุตสาหกรรมแฟชั่นมีส่วนรับผิดชอบต่อการปล่อยก๊าซคาร์บอน สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าการลดความต้องการเสื้อผ้าใหม่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย c02 ที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกมากขึ้น อีกสาเหตุหนึ่งที่การซื้อเสื้อผ้ามือสองส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม

Photo by Daniel Moqvist on Unsplash

4. ประหยัดพลังงาน

การซื้อเสื้อผ้ามือสองจะช่วยลดพลังงานที่ต้องใช้ในการผลิตเสื้อผ้าใหม่ลดการปล่อยคาร์บอนและลดปริมาณน้ำเน่าเสียจากกระบวนการ ด้วยความต้องการที่จะทำเสื้อผ้าใหม่น้อยลงผลที่ได้คือการอนุรักษ์พลังงานมากขึ้น เช่นเดียวกับการลดความต้องการทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำเพื่อสร้างเสื้อผ้าใหม่

Photo by Dan Meyers on Unsplash.

5. ลดขยะจากสิ่งทอ

การซื้อเสื้อผ้ามือสองเป็นการใช้ซ้ำและรีไซเคิลเสื้อผ้าให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น ถือเป็นการลดจำนวนสิ่งทอที่เข้ามาในหลุมฝังกลบ

Photo by Terri Bleeker on Unsplash

6. ช่วยลดมลพิษของเสีย

มลพิษจากสิ่งทอครอบคลุมกระบวนการผลิตทั้งหมด สิ่งนี้อาจส่งผลร้ายต่อสายน้ำในท้องถิ่นเนื่องจากสีย้อมที่เป็นพิษจากสิ่งทอสามารถชะลงสู่ดินและน้ำใต้ดินซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าและมนุษย์ นอกจากนี้สิ่งทอในหลุมฝังกลบยังสามารถปล่อยก๊าซมีเทนซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่เป็นอันตรายซึ่งก่อให้เกิดความร้อนในชั้นบรรยากาศ

Photograph: Mohammed Anwarul Kabir Choudhury/Alamy

การปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมการจับจ่ายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถช่วยลดความต้องการแบรนด์เสื้อผ้าฟาสต์แฟชั่นในการผลิตเสื้อผ้ามากขึ้น ท้ายสุดทุกคนในสังคมต้องร่วมด้วยช่วยกันเพื่อรักษาและดูแลทรัพยาการทางธรรมชาติต่อไปด้วยการหันกลับมาใช้เสื้อผ้ามืองสองบ้างจุดเล็กๆที่สามารถทำได้เลย

หากคุณกำลังมองหาร้านขายเสื้อผ้ามืองสอง “ร้านปันกัน” ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการช่วยทรัพยากรของโลก นอกจากจะช่วยโลกแล้วการมาอุดหนุนเสื้อผ้ามืองสองจากร้านปันกันยังได้ช่วยสส่งน้องๆในมูลนิธิยุวพัฒน์ ได้เรียนหนังสือต่อด้วย

อ้างอิง www.adaptingsustainability.com/how-second-hand-clothing-benefits-the-environment