สมัครงานมูลนิธิ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมร้านปันกัน

หากงานในฝันของคุณคือ…งานที่มั่นคงก้าวหน้าสวัสดิการดี มีคุณค่าต่อสังคม และ ยังได้ช่วยเหลือผู้อื่น โอกาสในการเป็นมากกว่าพนักงาน คุณคือผู้สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปันกัน ในตำแหน่งงานต่อไปนี้
1. ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
2. พนักงานขาย
3. เจ้าหน้าที่กิจกรรมปันกัน
4. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
5. เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์

สนใจร่วมทีมปันกัน สมัครงานมูลนิธิฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ ฝ่ายบุคคล โทร. 02 3011105  e-mail: narathip.s@pfc.premier.co.th หรือส่งรูปถ่ายพร้อมประวัติส่วนตัว วงเล็บมุมซอง (สมัครงาน) มาได้ที่ ร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ เลขที่ 1 อาคารพรีเมียร์ คอร์เปอเรท ปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

สมัครงาน