ปลอกหมอนอิงปันกัน new

ปลอกหมอนอิงปันกัน  ราคา 220 บาท มี
2 ลาย ขนาด 16×16 นิ้ว

จำหน่ายทีร้านปันกันทุกสาขา ต้องการสั่งซื้อทางไปรษณีย์ ติดต่อ 02 3011096
e-mail: adminpankan@ybf.premier.co.th