เสื้อลายใหม่จากปันกัน โดยปันกันอาสาใจดีช่วยออกแบบลายสวยเก๋ให้กับปันกันเพื่อมอบรายได้จากการจำหน่ายเสื้อยืดทั้งหมดเป็นทุนการศึกษาแก่น้องๆ ที่ขาดโอกาสใน มูลนิธิยุวพัฒน์ 

แบบโดย ศิลปินกราฟฟิตี้ Alex Face, นักวาดภาพประกอบชื่อดัง ครูปาน สมนึก คลังนอก และ คุณเบล เศรฐพร ก่อวานิชกุล, เซเลบริตี้นักธุรกิจสาว คุณผึ้ง มธุนาฏ ซอโซตถิกุล

ราคา 250 บาท หาซื้อได้แล้ววันนี้! ที่ร้านปันกันทุกสาขา หรือ คลิ้กรายละเอียดเพื่อ สั่งซื้อ online