ขอเชิญนักปันร่วมเป็นอาสามา “ออกร้าน” กับ ปันกันในกิจกรรมหรรษาประจำปี “ถนนปันกัน ครั้งที่ 7  ระดมทุนมอบรายได้เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กขาดโอกาส ใน มูลนิธิยุวพัฒน์  4-5 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00-20.00 น. Education Zone ชั้น 3   ซีคอนแสควร์ ศรีนครินทร์ 

ขอเชิญนักปันทุกท่านที่สนใจ สมัครเป็นอาสาปันกันร่วมออกร้านในงานได้ที่นี่  ลงทะเบียนร่วมออกร้าน 

สำหรับนักปันทุกท่านที่ลงทะเบียนแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ปันกันจะติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมในลำดับถัดไป

 นักปันทุกท่านที่ร่วมลงทะเบียนออนไลน์ ยินยอมและยอมรับเงื่อนไขดังต่อไปนี้

เงื่อนไขและข้อตกลงในการสมัครเข้าร่วมงาน

1.ร้านมาตรฐาน ขนาดพื้นที่  2 x 2 ตร.ม. ประกอบด้วย : โต๊ะหน้ากว้าง 1.8 เมตร, เก้าอี้ 2 ตัว ไม่เสียค่าใช้จ่าย

2.ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรร้านค้า โดยจะตัดสินจากกลุ่มสินค้า จำนวนร้านค้า และอื่นๆตามความเหมาะสม

3.ห้ามโอนสิทธิ์การเข้าร่วมงานให้ผู้อื่น และห้ามมิให้จัดแบ่งพื้นที่ให้ผู้อื่นที่มิได้สมัครเข้าร่วมงานกับผู้จัดงานโดยตรง

4.ผู้สมัครต้องจำหน่ายสินค้าตามประเภทที่ระบุมาในใบสมัครเท่านั้น

5.เปิด-ปิดร้านตามเวลาที่กำหนด คือ ตั้งแต่ 11.00-20.00 น.

6.ร้านค้าจะต้องเตรียมผ้าคลุมสินค้ามาเองหลังจากปิดร้านค้า (ในกรณีที่ออกร้าน 2 วัน )

7.ร้านค้าจะต้องเตรียมปลั๊กพ่วงมาเอง

8.ห้ามประกอบอาหารที่มีกลิ่นแรง สามารถอุ่นอาหารเบาๆโดยใช้เตาไฟฟ้าเท่านั้น

  •   เวลาการ Set up ร้าน คือ 09.00-11.00 น.  ในวันที่ 4 หรือ 5 สิงหาคม 2561
  •   เวลาปิดร้านและรื้อถอน 20.00 – 22.00 น.  ในวันที่ 4 หรือ 5 สิงหาคม 2561


รายได้จากยอดร่วมปันทั้งหมดในงานจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ ที่ขาดโอกาส ใน มูลนิธิยุวพัฒน์

ขั้นตอนการส่งมอบรายได้เพื่อสมทบทุนการศึกษาแก่นักเรียนทุนในมูลนิธิยุวพัฒน์

1.มอบเงินรายได้ในวันที่เข้าร่วมกิจกรรมหลังสิ้นสุดงานหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาพัฒนาการ 17  ชื่อบัญชี “มูลนิธิยุวพัฒน์”  เลขที่บัญชี  064-1-08079-4

2.แฟกส์สำเนาการโอนเงินมาที่ 02-301-1439 หรือ E-mail : Chirawan.s@ybf.premier.co.th

3.ระบุชื่อ และที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จรับเงินบริจาค ซึ่งท่านสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายกิจกรรมปันกัน
คุณจิรวรรณ สุดแสวง  โทร. 02 3011021
คุณวิทยา ธรรมานันท์ โทร.02 3011029