ติดต่อเรา

สำนักงาน : ร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์
เลขที่ 1 ซ.พรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน  เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

คลังสินค้าแบ่งปัน: โครงการร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์
เลขที่ 7 ซอยอ่อนนุช 90 เขตประเวศ แขวงประเวศ กรุงเทพฯ 10250  โทร 02 118 3968-9

ติดต่อบริจาคสิ่งของและข้อมูลทั่วไป  โทร. 02 301 1096 , 081 903 6639

ติดต่อฝ่ายกิจกรรม  โทร. 02 301 1021, 02 301 1029,  081 841 5870

ติดต่อฝ่ายพัฒนาธุรกิจและแฟรนชายส์  โทร. 02 301 1146, 02 3011023

website        www.pankansociety.com
facebook     www.facebook.com/pankansociety
IG : pankansociety
Line@ : @pankansociety

 

“ติดต่อปันกันได้ที่อีเมล adminpankan@ybf.premier.co.th”

 

แผนที่สำนกังาน ร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์