ขอเชิญนักปันร่วมเป็นอาสามา “ออกร้าน” กับ ปันกันในกิจกรรมหรรษาประจำปี “ถนนปันกัน ครั้งที่ 6 ตอน ยกก๊วนชวนปัน” ระดมทุนมอบรายได้เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่น้องๆ ที่ขาดโอกาส ใน มูลนิธิยุวพัฒน์ ในวันที่ 3-4 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00-20.00 น. ลาน เวสต์ วิลเลจ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9

ขอเชิญนักปันทุกท่านที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่  ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 

สำหรับนักปันทุกท่านที่ลงทะเบียนแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ปันกันจะติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมในลำดับถัดไป

 นักปันทุกท่านที่ร่วมลงทะเบียนออนไลน์ ยินยอมและยอมรับเงื่อนไขดังต่อไปนี้

เงื่อนไขและข้อตกลงในการสมัครเข้าร่วมงาน

 1. รายได้ทั้งหมดจาการระดมทุนในงานมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ ที่ขาดโอกาส ใน มูลนิธิยุวพัฒน์
 2. ร้านมาตรฐาน ขนาดพื้นที่  2 x 2 ตร.ม. ประกอบด้วย : โต๊ะหน้ากว้าง 1.8 เมตร, เก้าอี้ 2 ตัว ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 3. ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรร้านค้า โดยจะตัดสินจากกลุ่มสินค้า จำนวนร้านค้า และอื่นๆตามความเหมาะสม
 4. ห้ามโอนสิทธิ์การเข้าร่วมงานให้ผู้อื่น และห้ามมิให้จัดแบ่งพื้นที่ให้ผู้อื่นที่มิได้สมัครเข้าร่วมงานกับผู้จัดงานโดยตรง
 5. ผู้สมัครต้องจำหน่ายสินค้าตามประเภทที่ระบุมาในใบสมัครเท่านั้น
 6. เปิด-ปิดร้านตามเวลาที่กำหนด คือ ตั้งแต่ 11.00-20.00 น.
 7. ร้านค้าจะต้องเตรียมผ้าคลุมสินค้ามาเองหลังจากปิดร้านค้า (ในกรณีที่ออกร้าน 2 วัน )
 8. ร้านค้าจะต้องเตรียมปลั๊กพ่วงมาเอง            
 9. ห้ามประกอบอาหารที่มีกลิ่นแรง สามารถอุ่นอาหารเบาๆโดยใช้เตาไฟฟ้าเท่านั้น
 10. เวลาการ Set up ร้าน คือ 09.00-11.00 น.  ในวันที่ 3 มิถุนายน 2560
 11. เวลาปิดร้านและรื้อถอน 20.00 – 22.00 น.  ในวันที่ 4 มิถุนายน 2560

 

ขั้นตอนการส่งมอบรายได้เพื่อสมทบทุนการศึกษาแก่นักเรียนทุนในมูลนิธิยุวพัฒน์

1.มอบเงินรายได้ในวันที่เข้าร่วมกิจกรรมหลังสิ้นสุดงาน หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาพัฒนาการ 17  ชื่อบัญชี “มูลนิธิยุวพัฒน์”  เลขที่บัญชี  064-1-08079-4

2.แฟกส์สำเนาการโอนเงินมาที่ 02-301-1439 หรือ E-mail : Chirawan.s@ybf.premier.co.th

 3.ระบุชื่อ และที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จรับเงินบริจาค ซึ่งท่านสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายกิจกรรมปันกัน

คุณจิรวรรณ สุดแสวง  โทร. 02 3011021
คุณวิทยา ธรรมานันท์ โทร.02 3011029