¶¹¹»Ñ¹¡Ñ¹ ÍÒÊÒ poster 1 AW

ตามหานักปันอาสา มาช่วยกันระดมทุนการศึกษา “ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี” กับกิจกรรมที่จะมาสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน “ถนนปันกัน ครั้งที่ 4”
ในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2558  เวลา 10.00-18.00 น. ณ ลาน เวสวิลเลจ ศูนย์การค้า เดอะไนน์ พระรามเก้า

ขอเชิญนักปันทุกท่านที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่  ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับนักปันทุกท่านที่ลงทะเบียนแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ปันกันจะติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมในลำดับถัดไป

นักปันทุกท่านที่ร่วมลงทะเบียนออนไลน์ ยินยอมและยอมรับเงื่อนไขดังต่อไปนี้

เงื่อนไขและข้อตกลงในการสมัครเข้าร่วมงาน

 1. รายได้จากการจำหน่ายสินค้าทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้แก่มูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา
 2. ร้านมาตรฐาน ขนาดพื้นที่ W 2.5 x 2.5 ตร.ม. ประกอบด้วย : โต๊ะหน้ากว้าง 1.8 เมตร, เก้าอี้ 2 ตัว ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 3. การจองพื้นที่ ให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ร้านปันกัน ภายในวันที่ ๅ พร้อม…..

– ชื่อร้านที่ถูกต้องที่เป็น File  AI หรือ JPEG

– รูปสินค้าที่จะจำหน่าย

 1. ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรร้านค้า โดยจะตัดสินจากกลุ่มสินค้า จำนวนร้านค้า และอื่นๆตามความเหมาะสม
 2. ห้ามโอนสิทธิ์การเข้าร่วมงานให้ผู้อื่น และห้ามมิให้จัดแบ่งพื้นที่ให้ผู้อื่นที่มิได้สมัครเข้าร่วมงานกับผู้จัดงานโดยตรง
 3. ผู้สมัครต้องจำหน่ายสินค้าตามประเภทที่ระบุมาในใบสมัครเท่านั้น
 4. เปิด-ปิดร้านตามเวลาที่กำหนด คือ ตั้งแต่ 10.00-19.00 น.
 5. เวลาการ Set up ร้าน คือ 8.30-10.00 น.เวลาปิดร้านและรื้อถอน 18.00 – 20.00 น. ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2558
 6. ร้านค้าจะต้องเตรียมผ้าคลุมสินค้ามาเองหลังจากปิดร้านค้า (ในกรณีที่ออกร้าน 2 วัน )


ขั้นตอนการส่งมอบรายได้เพื่อสมทบทุนการศึกษาแก่นักเรียนทุนในมูลนิธิยุวพัฒน์

 1. มอบเงินรายได้ในวันที่เข้าร่วมกิจกรรม หลังสิ้นสุดงาน หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาพัฒนาการ 17  ชื่อบัญชี “มูลนิธิยุวพัฒน์”  เลขที่บัญชี  064-1-08079-4
 1. แฟกซ์สำเนาการโอนเงินมาที่ 02-301-1439 หรือ E-mail: Suthisa.b@ybf.premier.co.th
 2. ระบุชื่อ และที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จรับเงินบริจาค ซึ่งท่านสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษี

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสุทธิสา บุษยานนท์ โทร. 02 3011021, 081 841 5870