ปันกัน สังคมแห่งการแบ่งปัน

 

ต้นแบบธุรกิจเพื่อสังคม

“ปันกัน” กลไกในการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในสังคมไทย ในรูปแบบของธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) จำหน่ายสินค้าร่วมปันจากนักปันใจดี ไม่ว่าจะเป็น รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องประดับ อุปกรณ์กีฬา  ของชำร่วย ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ โดยจะนำรายได้จากการจำหน่ายไปสร้างประโยชน์และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแก่สังคมในด้านต่างๆ

สร้างการมีส่วนร่วม อย่างมีคุณภาพ และยั่งยืน

อีกหนึ่งความมุ่งหวังของ “ปันกัน” คือการขยายการมีส่วนร่วมของคนในสังคม ด้วยการสร้างเครือข่ายนักปันและปันกันอาสา เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันอย่างแท้จริง โดยมี “ร้านปันกัน” เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนด้วยมาตรฐานการทำงานที่มีคุณภาพ  โปร่งใส ตรวจสอบได้  จึงทำให้  “ร้านปันกัน” เป็นต้นแบบของธุรกิจเพื่อสังคมระดมทุนเพื่อสาธารณะประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

 

buying is giving

ร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์

ร้านปันกัน ร้านแรก เปิดดำเนินการ ในปี 2543 โดย มูลนิธิยุวพัฒน์  รายได้จากการจำหน่ายสินค้าทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย มอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กๆ ที่ขาดโอกาส ใน มูลนิธิยุวพัฒน์ www.yuvabadhanafoundation.org

 

ปันกัน

จุดรวม         “แหล่งน้ำใจ”
จุดรับ           “การแบ่งปัน” สิ่งของมีค่า
จุดเปลี่ยน    “น้ำใจ” ให้กลายเป็น “โอกาส”
จุดสร้าง       “สังคมแห่งการแบ่งปัน”