สิ่งของทุกอย่างนำมาปันได้ เพียงแค่ตรวจสภาพสิ่งของ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ที่นำมาร่วมปัน
และทำความสะอาด แค่ใส่ใจซักนิด ก่อนคิดปัน แค่นี้คนรับก็ชื่นใจ