ร้านปันกัน สาขาต่อไป ที่ทุกคนมีส่วนร่วมสร้าง?

กับแคมเปญ “ปันร้อยได้ร้าน” เงินร้อยสร้างร้าน เงินล้านสร้างโอกาส

จะดีแค่ไหนหากเราได้ร่วมเป็นผู้สร้างพื้นที่เพื่อการแบ่งปันในสังคมไทย

ร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของร้านปันกันสาขาใหม่ด้วยกัน เพื่อให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่สร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและเพื่อการระดมทุนที่ยั่งยืน

19 ปีแห่งการเป็นต้นแบบธุรกิจเพื่อสังคม ดำเนินงานอย่างมืออาชีพ

ร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ เปิดบริการในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคมมาเป็นเวลากว่า 19 ปี ด้วยการจัดการสิ่งของสภาพดีที่ได้รับบริจาคมาอย่างมืออาชีพผ่านการบริหารงานอย่างเป็นระบบ อาทิ ฝ่ายปฏิบัติการหน้าร้าน ฝ่ายคลังสินค้าและโลจิสติก ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายกิจกรรมและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อให้แน่ใจได้ว่าสิ่งของที่ทุกคนตั้งใจบริจาคให้กับร้านปันกันได้แปรเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาเพื่อสร้างอนาคตให้กับเด็กๆ ที่ขาดโอกาสทั่วประเทศ

ระดมทุนได้จริงและยั่งยืน …ยิ่งเพิ่มสาขา ยิ่งเพิ่มโอกาส

ในปี 2561 ที่ผ่านมา ร้านปันกันทั้ง 13 สาขา 2 ป๊อบอัพสโตร์ รวมถึงกิจกรรมปันกันสามารถระดมทุนให้กับมูลนิธิยุวพัฒน์เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ ที่ขาดโอกาสได้ถึง  7,628 ทุนการศึกษา คิดเป็นเงินบริจาค 53.4 ล้านบาท (ข้อมูลจากรายงานประจำปี 2561) เท่ากับว่า ร้านปันกัน 1 สาขา สามารถระดมทุนเฉลี่ยปีละ 3.5 ล้านบาท หากเรายิ่งเพิ่มจำนวนสาขา เงินที่ระดมได้ก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น

การบริจาคเงินเพื่อสร้างร้านปันกันถือได้ว่าเป็นการบริจาครูปแบบใหม่ เพราะไม่ใช่เป็นการบริจาคเพื่อช่วยเหลือเพียงครั้งเดียวแต่จะเป็นการบริจาคที่ยั่งยืน หากพวกเราช่วยกันสร้างร้านปันกันสาขานี้สำเร็จร้านปันกันจะสามารถระดมทุนต่อยอดไปได้อีก 5 ปี 10 ปี และอีกหลายๆ ปี… โอกาสที่เด็กๆ จะได้เรียนหนังสือจะยิ่งเพิ่มทวีคูณ

บริจาคเงินหลัก “ร้อย” สร้าง “ร้าน” กลายเป็นโอกาสทางการศึกษาที่ประเมินค่าไม่ได้

วันนี้ทุกคนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของร้านปันกันได้แล้ว! ผลกำไรที่จะได้รับคือความสุขที่ได้มอบโอกาสให้แก่เด็กจำนวนมากได้เรียนหนังสือต่อ ช่วยให้พวกเขาได้เปลี่ยนแปลงชีวิตและสร้างอนาคตที่ดี เป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป นอกจากนี้พวกเรายังได้ช่วยกันสร้างพื้นที่แห่งการแบ่งปันเพื่อการมีส่วนร่วมของคนไทยทุกคนอีกด้วย

ร่วมสร้างร้านปันกันได้ที่ เทใจดอทคอม https://taejai.com/th/d/pankan/

*เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้