“ปันกัน” ใส่ใจในบริการและความสะอาด เพื่อความปลอดภัยของผู้ปันทุกท่าน

ร้านปันกัน พร้อมเปิดให้บริการตามปกติทุกสาขา เพื่อความปลอดภัยของผู้ปันที่จะเข้ามาใช้บริการ ปันกันจึงมีมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด – 19 ดังนี้

ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและการให้บริการ

 • เจ้าหน้าที่ภายในร้าน คลังสินค้า และโลจิสติกส์สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน ได้แก่ หน้ากากอนามัย/face shield/ถุงมือ รวมถึงการรักษาความสะอาด ล้างมือด้วยเจลทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ
 • ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนปฏิบัติงานหากพบว่ามีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศา หรือมีภาวะเสี่ยงอื่นๆ ให้หยุดปฏิบัติงานทันที
 • รักษาระยะห่างในการให้บริการแก่ผู้ปัน
 • พนักงานได้รับคำแนะนำและตระหนักรู้ในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขทั้งในการทำงานและชีวิตประจำวัน

รักษาความสะอาดบริเวณร้านและสินค้าแบ่งปัน

 • ทำความสะอาดบริเวณร้าน พื้นที่สัมผัสบ่อยและตระกร้าใส่ของ ฯลฯ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก2 ชั่วโมง
 • สินค้าแบ่งปันได้รับการทำความสะอาดก่อนนำขึ้นจัดวางในร้าน และทำความสะอาดระหว่างวันทุก 2 ชั่วโมง
 • บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ บริเวณหน้าร้านจุดชำระเงิน หรือตามจุดต่างๆ ภายในร้าน

ลดการสัมผัส ลดความเสี่ยง

 • จัดเตรียมถาดสำหรับการรับ ทอนเงินและการชำระผ่าน E-payment และ QR code

ลดความแออัดของพื้นที่รักษาระยะห่าง

 • จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการในแต่ละสาขาตามข้อกำหนด 1 คนต่อ 5 ตรม.
 • จัดให้มีฉากกั้นแยกส่วนบริเวณเคาเตอร์แคชเชียร์
 • ทำสัญลักษณ์ กำหนดระยะห่าง 1-2 เมตรตามความเหมาะสมของพื้นที่

สำรวจสาขาปันกัน คลิก https://pankansociety.com/pankan-branch