707,487 บาท จากแคมเปญ “ปันร้อยได้ร้าน”

ปันกันขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนแคมเปญ “ปันร้อยได้ร้าน” เงินร้อยสร้างร้าน เงินล้านสร้างโอกาส เงินบริจาคทั้งหมดที่ระดมได้จะนำไปเป็นทุนตั้งต้นในการสร้างร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ หนึ่งร้าน เพื่อเป็นพื้นที่แบ่งปันสร้างการมีส่วนร่วมของคนในสังคมและระดมทุนการศึกษาที่ยั่งยืนให้กับเด็กขาดโอกาส ใน มูลนิธิยุวพัฒน์

ยอดบริจาคเงินทั้งหมด 707,487 บาท จากกิจกรรมดังนี้

ระดมทุนออนไลน์ผ่านเทใจดอทคอม ระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2562 – 30 เมษายน 2563 จำนวน 221,128 บาท

“เดิน-วิ่ง ส่งน้องเรียน” ครั้งที่ 5 ตอน รันกันปันกัน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ เมโทรไลฟ์ พาร์ค  พระราม 9 โดยสหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ จำนวน 486,359 บาท

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ทำให้แผนงานการเปิดร้านปันกัน สาขาใหม่นี้มีความจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดออกไป ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสม โดย ความคืบหน้าโครงการฯ กำหนดการเปิดร้าน   รวมถึงกิจกรรมต่างๆ จะแจ้งข่าวสารให้กับผู้ปันทราบในครั้งต่อไป

ขอบคุณที่ร่วมแบ่งปัน