ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อเด็กขาดโอกาส

หน่วยธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณขวัญชัย อัสนี รองประธานฝ่ายบริหาร ได้ร่วมบริจาคสินค้าอุปโภคบริโภค อาทิ ผลิตภัณฑ์แบรนด์เลโก้ Oral-B และ Lock & Lock ให้แก่โครงการร้านปันกัน โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ โดยคุณฐาปนีย์ สินาดโยธารักษ์ กรรมการผู้จักการร้านปันกัน เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาสำหรับน้องๆ ที่ขาดโอกาส ใน มูลนิธิยุวพัฒน์ได้เรียนหนังสือต่อ

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมมอบโอกาสในครั้งนี้