การไฟฟ้า ร่วมบริจาคสิ่งของสภาพดี ในโครงการ “อพพ.เดินตามรอยพ่อขอทำดี”

ผู้ใหญ่ใจดีฝ่ายพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ และพลังงานหมุนเวียนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม โครงการ “อพพ. เดินตามรอยพ่อขอทำดี” ครั้งที่ 3/2563 โดยเปิดรับบริจาคสิ่งของสภาพดีจากจากเพื่อนพนักงงาน กฟผ. เพื่อมอบให้ร้านปันกันนำมาจำหน่ายเพื่อเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กขาดโอกาส ใน มูลนิธิยุวพัฒน์ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมมอบโอกาสทางการศึกษาในครั้งนี้


องค์กรที่สนใจร่วมกิจกรรม หรือ บริจาคสิ่งของสภาพดี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02 301 1029
E-mail : suvichaya.p@ybf.premier.co.th หรือ Line : @pankansociety