ร้านปันกัน x AssetWise

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ AssetWise มีนโยบายสนับสนุนงานด้านสังคมชื่อว่า PUNN (ปัน)  เป็นโครงการส่งเสริมการทำความดีต่อสังคมในแง่มุมต่างๆ ผ่านการแบ่งปัน  โครงการที่ผ่านมา เช่น  โครงการปันโลหิตที่สำนักงานใหญ่  โดยในช่วงโควิด-19 ระบาดได้มีโครงการปันอิ่มช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบบริเวณใกล้เคียงสำนักงานใหญ่  และโครงการปันน้ำใจช่วยเหลือคนงานในพื้นที่ก่อสร้าง เป็นต้น

ในปี 2565 ที่ผ่านมาได้เกิดความร่วมมือระหว่าง AssetWise และร้านปันกันโดยมูลนิธิยุวพัฒน์  โดยได้เริ่มตั้งกล่องปันกันที่สำนักงานใหญ่เพื่อให้พนักงานได้แบ่งปันของใช้สภาพดี  และได้ทดลองทำร้านปันกันสัญจรที่ศูนย์การค้า Mingle Mall  เป็นเวลา 2 สัปดาห์  ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้มาใช้บริการ  

จนถึงวันนี้ได้เกิดร้านปันกันโมเดลใหม่ที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจกับร้านปันกัน
ชื่อ “ ร้านปันกัน x ASSETWISE ”  ที่ศูนย์การค้า Mingle Mall   รายได้ทั้งหมดที่ได้จากการจำหน่ายสินค้าแบ่งปันภายในร้าน มอบเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ขาดโอกาสในมูลนิธิยุวพัฒน์   โดยเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 จนถึงปัจจุบัน  โดยมีแผนจะขยายความร่วมมือไปยังคอนโดมิเนียมของ ASSETWISE เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกบ้านได้มีส่วนร่วมและสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน  มากไปกว่านั้นจากความร่วมมือในการเปิดร้านร่วมกันในโมเดลใหม่นี้ ทาง ASSETWISE หวังว่าจะเป็นต้นแบบให้ภาคธุรกิจที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการแบ่งปันรูปแบบนี้ต่อไป


องค์กรใดที่สนใจร่วมกิจกรรม หรือ บริจาคสิ่งของสภาพดีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-301-1029 E-mail : suvichaya.p@ybf.premier.co.th หรือ Line : @pankansociety