โครงการยุวพัฒน์-เทใจ “ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี”

มูลนิธิยุวพัฒน์ ร่วมกับ เทใจ.คอม ขอเชิญทุกท่านร่วมกันสานฝัน ให้น้องๆ เยาวชนที่ขาดโอกาสได้เรียนหนังสือ ผ่านโครงการ ยุวพัฒน์- เทใจ   ชาวปันกันสามารถสนับสนุนทุนการศึกษาผ่านระบบ online ได้แล้ววันนี้!  ที่  https://taejai.com/projects/yuvabadhana

tejai