สถานีปันกัน pop up store จากน้องๆ คณะสถาปัตย์ ลาดกระบัง

พบกับ “สถานีปันกัน” Pop up store ร้านปันกัน จากน้องๆ กลุ่มวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ภาควิชาการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ….ใครอยู่ใกล้ๆ แวะไปแบ่งปันและชื่่นชมผลงานไอเดียดีๆ ของน้องๆ คณะสถาปัตย์ ลาดกระบัง ที่ตั้งใจกันทำงานเพื่อระดมทุนการศึกษาให้กับน้องๆ นักเรียนทุนยุวพัฒน์ กันนะคะ
 
ตั้งแต่วันที่ 22-24 เมษายน ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะสถาปัตย์ ลาดกระบัง รายได้มอบเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆ ที่ขาดโอกาส ใน มูลนิธิยุวพัฒน์ ….
 
poster 2