ปันเป๋ากัน “ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี”

ปันเป๋ากัน

ขอขอบคุณนักปันใจดีทุกท่านทีร่วมแบ่งปันกระเป๋าสภาพดีให้กับร้านปันกันเพื่อนำมาเปลี่ยนให้กลายเป็นทุนการศึกษามอบแก่น้องๆ ที่ขาดโอกาส ใน มูลนิธิยุวพัฒน์

สำหรับพัสดุที่ส่งมาทางไปรษณีย์ที่ร้านปันกันได้รับเรียบร้อยแล้ว มีรายชื่อดังต่อไปนี้  ขอบคุณที่ร่วมแบ่งปันค่ะ 🙂

ร่วมแบ่งปันได้ที่ร้านปันกันทุกสาขา และ ส่งทางพัสดุไปรษณีย์ที่ ร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

ปันเป๋ากัน ทางไปรษณีย์