คลังปันกันย้ายบ้านใหม่ นำสิ่งของไปบริจาคได้เลย!

คลังสินค้าปันกัน ย้ายบ้านใหม่! นักปันใจดีสามารถนำสิ่งของไปบริจาคได้ที่นี่ หรือจะส่งทางพัสดุไปรษณีย์ไปตามที่อยู่นี้ได้เลย

นักปันสามารถช่วยเหลือปันกันโดยการนำสิ่งของไปบริจาคได้ที่คลังสินค้าแบ่งปัน โครงการร้านปันกันได้โดยตรง หรือส่งเป็นพัสดุไปรษณีย์มาที่ คลังสินค้าแบ่งปัน โครงการร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ เลขที่ 7 ซอยอ่อนนุช 90 เขตประเวศ แขวงประเวศ กรุงเทพฯ 10250 (ซอยโรงพยาบาลสิรินธร)

คลังสินค้าปันกัน เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02 118 3968-9

 การเดินทางไปคลังสินค้าปันกัน