ผู้บริหาร พนักงาน “บัตรกรุงไทย” ร่วมแบ่งปันสิ่งของสภาพดี

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้บริหาร พนักงาน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมแบ่งปันสิ่งของสภาพดีเพื่อมอบให้ร้านปันกัน เพื่อนำมาจำหน่ายเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กขาดโอกาส ใน มูลนิธิยุวพัฒน์ โดยมีคุณฐาปนีย์ สินาดโยธารักษ์ ผู้อำนวยการร้านปันกันเป็นตัวแทนรับมอบของจาก คุณปิยะสุดา แคว้นนนทรีย์ – Head of Human Resources บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
.
ในนามนักเรียนทุนยุวพัฒน์ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ได้มอบโอกาสทางการศึกษาในครั้งนี้


องค์กรใดที่สนใจร่วมกิจกรรม หรือ บริจาคสิ่งของสภาพดี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02 301 1021 E-mail : suvichaya.p@ybf.premier.co.th หรือ Line : @pankansociety