ยอดร่วมปันปี 2559

 

หมายเหตุ:

ร้านปันกัน pop up store   เปิดดำเนินการ บนพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

ปันกัน pop up store 1

  • อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ สีลม ระหว่างวันที่ 11-19 พฤษภาคม 2559 และ 18 กรกฎาคม – 18 ตุลาคม 2559

 

ปันกัน pop up store 2

  • เอ็มบีเค เซ็นเตอร์  ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม -30 สิงหาคม 2559
  • ซีคอน บางแค ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 – 30 มิถุนายน 2560