ความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือเยาวชนขาดโอกาส ผ่าน “RabAdapt Collection”

กระเป๋าคอลเล็กชัน “แรบอะแดป” (RabAdapt) พี่กระต่ายส่งน้องเรียน โดยเจียไต๋ x แบรนด์วิชชุลดา (WISHULADA) x ร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์

ความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือเยาวชนขาดโอกาสจากผู้ใหญ่ใจดี บริษัท เจียไต๋ จำกัด จับมือกับ แบรนด์วิชชุลดา (WISHULADA) โดยคุณวิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ ศิลปินผู้สร้างสรรค์งานศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ กับ ไอเดียกระเป๋าไลฟ์สไตล์ที่พัฒนาขึ้นจากกระสอบถุงปุ๋ยตรากระต่าย  คอลเล็กชัน แรบ อะแดป (RabAdapt) ในโครงการถุงปุ๋ยปลูกความยั่งยืนที่พี่กระต่ายจะส่งต่อโอกาสทางการศึกษาสู่น้องๆ เยาวชนและสู่สังคมไทยในยามวิกฤตโควิด -19 

คอลเล็กชัน แรบ อะแดป (RabAdapt) ถือเป็นครั้งแรกของการแปลงโฉมกระสอบถุงปุ๋ยตรากระต่ายสู่สินค้าโดยไลฟ์สไตล์ ด้วยกระบวนการ Upcycle ที่นำวัสดุเหลือใช้มาออกแบบและผลิตเป็นของใช้ชิ้นใหม่โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อสร้างประโยชน์ต่อผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากการนำกระสอบถุงปุ๋ยตรากระต่ายที่เหลือใช้มาเพิ่มมูลค่าและนำกลับมาใช้ซ้ำในรูปแบบกระเป๋าอย่างคุ้มค่า ทั้งยังช่วยกระจายรายได้สู่กลุ่มช่างตัดเย็บที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  กระเป๋าคอลเล็กชัน แรบ อะแดป (RabAdapt) จะส่งมอบไปยังร้านปันกัน โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อนำไปจัดจำหน่าย โดยเงินที่ระดมได้ทั้งหมดจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุนในมูลนิธิยุวพัฒน์ต่อไป

เจียไต๋  ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านความยั่งยืนมาโดยตลอด  โดยยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือหลัก 3P Prosperity People และ Planet ที่เราได้พยายามปลูกฝังจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจอย่างแท้จริง …จึงเกิดเป็นโครงการพัฒนาสังคมเพื่อความยั่งยืนที่ต้องการสร้างประโยชน์ให้กับทั้งผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเราก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคุณเอ๋ วิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ ศิลปินผู้สร้างสรรค์งานศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ ที่ออกแบบกระเป๋าได้อย่างตอบโจทย์กระบวนการ Upcycle และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ถุงปุ๋ยได้เป็นอย่างดี โดยโครงการนี้ยังได้สนับสนุนกลุ่มช่างตัดเย็บที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้มีรายได้เสริมในยามวิกฤต และที่สำคัญ คือการจับมือกับร้านปันกัน โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ โดยเจียไต๋จะมอบกระเป๋าคอลเล็กชัน แรบ อะแดป ที่ผลิตขึ้นทั้งหมดให้ทางร้านนำไปจัดจำหน่ายใน 16 สาขา รวมถึงในช่องทางออนไลน์ด้วย ซึ่งเงินที่ระดมได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายกระเป๋าคอลเล็กชัน แรบ อะแดปนี้ จะช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆ เยาวชนไทยต่อไปคุณมนันย์พร เจียรวนนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัท เจียไต๋ จำกัด

กระเป๋าคอลเล็กชัน แรบ อะแดป (RabAdapt) ออกแบบให้ตอบโจทย์การใช้งานได้ทุกเพศทุกวัย ทันสมัย และเน้นรูปทรงสี่เหลี่ยม เพื่อให้เกิดเศษเหลือทิ้งจากการตัดขอบมุมต่างๆ น้อยที่สุด (Zero waste) อีกทั้งได้แต่งแต้มสีสันด้วยเศษผ้าไหมจากสินค้า OTOP จังหวัดนนทบุรี โดยอาศัยฝีมือการผลิตและความชำนาญจากกลุ่มช่างตัดเย็บที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นผู้ผลิตทีละชิ้นทีละใบ ทั้งนี้ คอลเล็กชัน แรบ อะแดป ประกอบด้วยสินค้า 5 ชนิด ได้แก่ กระเป๋าใบเล็ก กระเป๋าคล้องคอ กระเป๋าคลัชอเนกประสงค์ กระเป๋าสะพายข้าง และกระเป๋าเป้

ปัจจุบันขยะอุตสาหกรรมแฟชั่น สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากเป็นอันดับ 2 ของโลก เช่นเดียวกันกับขยะพลาสติกต่างๆ เราได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว และในขณะเดียวกัน ก็ได้รับคำเชิญจากเจียไต๋ ให้เข้าร่วมในโครงการนี้ ซึ่งก็ตรงกับแนวคิดการทำงานของตัวเองในการเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นงานศิลปะอันล้ำค่า (Turning Trash to Treasured Art)

ผู้ที่ซื้อกระเป๋าแรบ อะแดป ก็เสมือนได้งานศิลปะไปสะสม และยังสามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริง เรามุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานที่ทุกท่านได้รับจะช่วยจุดประกายแรงบันดาลใจในการหันมาใส่ใจและร่วมกันจัดการขยะอย่างสร้างสรรค์ต่อไป” คุณวิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ แบรนด์วิชชุลดา (WISHULADA) ศิลปินผู้สร้างสรรค์งานศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ (Social Activist Artist)

“…นอกจากความภูมิใจที่ได้เห็นผลงานที่เราตั้งใจผลิตกันทีละใบๆ แล้ว โครงการนี้ยังช่วยให้เราได้มีรายได้ในช่วงวิกฤตโควิด-19 อีกด้วย เพราะทีมช่างต่างถูกพักงานอย่างไม่มีกำหนด โครงการนี้จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยสร้างรายได้เสริมให้พวกเราสามารถผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปได้นายวีระพันธ์ จันทร์แต่งผล ตัวแทนกลุ่มช่างตัดเย็บ ผู้ผลิตกระเป๋า

ปัจจุบันขยะอุตสาหกรรมแฟชั่น สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากเป็นอันดับ 2 ของโลก เช่นเดียวกันกับขยะพลาสติกต่างๆ เราได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว และในขณะเดียวกัน ก็ได้รับคำเชิญจากเจียไต๋ ให้เข้าร่วมในโครงการนี้ ซึ่งก็ตรงกับแนวคิดการทำงานของตัวเองในการเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นงานศิลปะอันล้ำค่า (Turning Trash to Treasured Art)

ผู้ที่ซื้อกระเป๋าแรบ อะแดป ก็เสมือนได้งานศิลปะไปสะสม และยังสามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริง เรามุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานที่ทุกท่านได้รับจะช่วยจุดประกายแรงบันดาลใจในการหันมาใส่ใจและร่วมกันจัดการขยะอย่างสร้างสรรค์ต่อไป”  คุณฐาปนีย์  สินาดโยธารักษ์ ผู้อำนวยการโครงการร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์

ร่วมอุดหนุน กระเป๋าคอลเล็กชัน แรบ อะแดป เพื่อโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนไทยได้แล้วที่ ร้านปันกันทั้ง 16 สาขา https://pankansociety.com/pankan-branch และช่องทางออนไลน์ที่ LINE My Shop: pankan online shop  หรือ https://shop.line.me/@pankanonline สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official: @pankanonline ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

linemyshop