ครบรอบ 30 ปี มูลนิธิยุวพัฒน์ ชวนทุกคนร่วมสร้างโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนไทย

10 พฤศจิกายน 2565: เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี มูลนิธิยุวพัฒน์ ร้านปันกัน โครงการภายใต้มูลนิธิยุวพัฒน์ในบทบาทของการสร้างการมีส่วนร่วมของสังคมจากการ “แบ่งปัน” และการเป็นต้นแบบธุรกิจเพื่อสังคมระดมทุนอย่างยั่งยืน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานครั้งนี้ ภายในงานได้มีการจัด เสวนา “ความร่วมมือเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาส” ปันกันได้เชิญองค์กรภาคธุรกิจตัวแทนความร่วมมือในการขยายสังคมแห่งการแบ่งปัน คุณวุฒิ วิพันธ์พงษ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารความยั่งยืนทางธุรกิจและสิ่งแวดล้อม บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและรูปแบบของการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสผ่านร้านปันกัน เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับองค์กรที่มีศักยภาพและมีความสนใจในประเด็นสังคม ได้มองเห็นว่าการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคมสามารถทำควบคู่ไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจได้

คุณวุฒิ ได้พูดถึงความร่วมมือและเหตุผลสำคัญที่เริ่มสนับสนุน โครงการร้านปันกัน “เราให้ความสนใจกับกิจกรรมกับปันกัน เพราะเห็นว่าทางปันกันมีกระบวนการทำงานที่เข้มแข็ง ทำให้เราสร้างความร่วมมือได้อย่างรวดเร็ว และเป้าหมายการระดมทุนของปันกันก็ตรงกับ AssetWise ที่ให้ความสำคัญกับด้านการศึกษา นอกจากนี้การให้พื้นที่ตั้งกล่องปันกัน ก็เป็นการสร้างความสุขให้กับลูกบ้าน พนักงาน ที่ได้ร่วมแบ่งปันสิ่งของ และยังเป็นการช่วยด้านสิ่งแวดล้อม ในการลดปริมาณขยะจากสิ่งของสภาพดีที่ตนไม่ได้ใช้แล้ว จึงเป็นโมเดลที่สมบูรณ์ทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และธุรกิจ”

ก้าวสู่ปีที่ 30 มูลนิธิยุวพัฒน์ยังคง มุ่งมั่นที่จะเป็นตัวกลางเชื่อมต่อความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อขยายผลโครงการและการทำงานต่างๆ เพราะปัญหาความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสเป็นปัญหาขนาดใหญ่ที่ต้องอาศัยพลังแห่งความร่วมมือของทุกคนในสังคม เพื่อช่วยกันดูแลและพัฒนาพวกเขาให้เติบโตไปเป็นคนคุณภาพของประเทศต่อไป