ยอดร่วมปันปี 2559


  หมายเหตุ: ร้านปันกัน pop up store   เปิดดำเนินการ บนพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ ปันกัน pop up store 1 อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ สีลม ระหว่างวันที่ 11-19 พฤษภาคม 2559 และ 18 กรกฎาคม – 18 ตุลาคม 2559   ปันกัน pop up store 2 เอ็มบีเค เซ็นเตอร์  ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม -30 สิงหาคม 2559 ซีคอน บางแค ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 – 30 มิถุนายน 2560

ยอดร่วมปัน ร้านปันกัน ปี 2558


สาขาเทสโก้ โลตัส พระรามหนึ่ง เปิดดำเนินการ 1 สิงหาคม 2558 สาขาปาล์ม ไอส์แลนด์ มอลล์ เทพารักษ์ เปิดดำเนินการ 1 ตุลาคม 2558 สาขาโรบินสัน ศรีสมาน เปิดดำเนินการ 11 พฤศจิกายน 2558 สาขาพาซิโอ มอลล์ ลาดกระบัง หมดสัญญาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ร้านปันกัน pop up store – เปิดบริการในพื้นที่ อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ สีลม ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 24 กรกฎาคม 2558 – เปิดบริการในพื้นที่ ซีคอน บางแค ระหว่าวันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2558