คุณออม สรรัตน์ ลิมปะนพรัตน์

ศิลปินวง TELEx TELEXs สังกัด Warner Music Thailand

ปันกัน คือ แบ่งกันใช้ให้คุ้มคุณค่า