คุณนาว คิรากร อิงควรา-ภรณ์กุล

ศิลปินวง TELEx TELEXs สังกัด Warner Music Thailand

ปันกัน คือ การช่วยเหลือ การแบ่งปัน การนำสิ่งของกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง