คุณปิ้ว กษิเดช ฤทธิ์งาม

ศิลปินวง TELEx TELEXs สังกัด Warner Music Thailand

ปันกัน คือ การมอบสิ่งที่ดีๆให้กัน สุขทั้งผู้ให้และผู้รับ