คุณลักขนา หลังทอง

ผู้อุดหนุนสินค้าแบ่งปัน

ปันกัน คือ การแบ่งปันในหลากหลายรูปแบบ คนที่เอาของมาให้ก็ปันสิ่งของ ส่วนคนที่มาอุดหนุนก็ปันเงิน สุดท้ายแล้ว…. เราก็ได้ช่วยกันให้ทุนการศึกษาเด็กๆ