คุณสิริพร โลหสุทธยังกูร

ผู้อุดหนุนสินค้าแบ่งปัน

ปันกัน คือ การที่เรามีอย่างพอเพียง และปันให้ผู้อื่นโดยไม่หัวงผลตอบแทน ให้ด้วยความสุข ความปิติใจ เป็นเรื่องง่ายๆที่เราทำได้