ครูปาน สมนึก คลังนอก

อาสาปันกัน ออกแบบลายเสื้อยืด

ปันกัน มีความหมายในตัว เป็นคำที่น่ารัก ยิ่งเรามีมากก็เอามาแบ่งปัน ยิ่งเราให้ก็ยิ่งจะได้รับ