คุณพลอยไพลิน เกตุเษถียร

ผู้อุดหนุนสินค้าแบ่งปัน

บางคนเสื้อผ้าเยอะ ของเหลือใช้ที่บ้านเยอะ ทิ้งไว้ก็เป็นขยะ อยากให้เอามาแบ่งปันกัน