คุณวนิดา สะและน้อย

ผู้อุดหนุนสินค้าแบ่งปัน

มาอุดหนุนที่ร้านปันกันเป็นประจำ เพราะทราบว่ารายได้ทั้งหมด เอาไปเป็นทุนการศึกษา ให้กับเด็กๆที่ขาดโอกาส เราก็ได้ทำบุญไปด้วย