คุณสุวัฒนา อธิขจรสุข

ผู้บริจาคสิ่งของ

ที่บ้านเรามีของเยอะ บางทีไม่จำเป็นต้องใช้เยอะขนาดนั้น ก็เอามาแบ่งปันกัน