คุณจิระ ชนะบริบูรณ์ชัย

อาสาปันกัน งานถนนปันกัน ครั้งที่ 7

การแบ่งปันที่มีคุณค่ามีที่สุด คือ การแบ่งปันคุณค่าของตัวเราเองให้คนอื่น