คุณอุทัยวรรณ พรหมเดเวช

ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)

สิ่งเล็กๆที่เราหยิบยื่นสู่สังคม คือ การส่งต่อพลังอันยิ่งใหญ่ มอบเป็นอนาคตที่สดใสให้กับน้องๆของมูลนิธิฯ