คุณเอ้ นิติกุล

อาสาปันกัน งานถนนปันกัน ครั้งที่ 7

ยังมีคนที่ขาดโอกาสและยังรอโอกาส พวกเรามีอะไรที่เหลือ อยากให้เอาสิ่งของไปแบ่งปัน ให้ทุนการศึกษาและยังได้ช่วยเหลือเด็กๆที่ขาดโอกาส