ร้าน Momo Bake and Cake

อาสาปันกัน งานถนนปันกัน ครั้งที่ 7

รู้สึกอิ่มใจ อิ่มบุญ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กๆ อะไรที่เราทำได้ก็ช่วยๆกันกับกลุ่มเพื่อนๆ ถือเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่ง เพราะพวกเราก็ทำบุญเป็นประจำอยู่แล้ว : ร้าน momo bake and cake