ร้านน้ำตาลสด แม่วิเวียร

อาสาปันกัน งานถนนปันกัน ครั้งที่ 7

เป็นโอกาสที่ดีที่เราได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปัน รู้มาว่ามูลนิธิฯส่งน้องเรียนต่อเนื่อง การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญของอนาคต และการที่ได้มาทำกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการร่วมสนุกกับกลุ่มเพื่อนๆอีกด้วยค่ะ