คุณสุขุมาล สุวรรณคาม

อาสาปันกัน ออกแบบลายเสื้อยืด

สมัยก่อนมาเรียนวาดรูปเราสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้ตาม ‘กำลังทรัพย์’ แต่เมื่อเริ่มเรียนศิลปะอย่างจริงจัง ถึงได้รู้ว่าเราสามารถช่วยเหลือผู้คนได้ด้วย ‘กำลังฝีมือ’