คุณพัชรี หอวิจิตร

อาสาปันกัน ช่วยงานคลังสินค้าแบ่งปัน

เป็นความรู้สึกที่ดีที่เราได้มีโอกาสทำในสิ่งที่เราถนัดให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม